projekty

  Spoločnosť FISCHER & PARTNERS kontinuálne nadväzuje a rozvíja činnosť firmy Fischer G.F.B.M. Projekčnou činnosťou sa zaoberáme nepretržite od roku 1987. Firma spracovala viac ako 150 projektových zadaní. Naša projekčná činnosť sa zameriava najmä na projektovanie:

 

ZOZNAM PROJEKTOVÝCH PRÁC

Ing. arch. Pavol Fischer

 • Dom smútku Lúčky – 1987 – spoluautor REALIZÁCIA (R)
 • Slovpap Ružomberok – kancelária riaditeľa – 1987 – autor R
 • Róbert Jáger – prístavba rodinného domu – zimná záhrada – 1987 – autor R
 • Predajňa konfekcie BEA Ružomberok – 1988 – autor R
 • Predajňa firmy HAD Ružomberok – 1988 – spoluautor R
 • Interiér pre firmu RJG Liptovský Mikuláš – 1988 – autor R
 • Interiér bytu – I. Argaláš – 1988 – autor R
 • Oravský Podzámok – správny objekt Oravského múzea – 1989 – spoluautor R
 • Rekreačná chata Donovaly – 1989 – autor R
 • Banská Bystrica – Uhlisko – urbanistická súťaž – 1989 – spoluautor (3 odmena)
 • Badínsky a Dobročský prales – informačný systém – 1989 – autor R
 • St. Poelten vládna štvrť – súťaž 1990 – spoluautor
 • Rodinný dom p. Longauerová – Liptovská Osada – 1990 – autor
 • Koliba Liptovská Osada – 1991 – autor
 • Ružomberok – Námestie Stred – 1991 – súťaž 1. miesto – autor
 • Autosalón Jozef Šebek – 1992 – autor
 • Autobazár Jozef Tkáčik – 1992 – autor
 • Obchod a reštaurácia – Ľubomír Trnovský – 1992 – autor
 • Prestavba podkrovia – Jozef Rezník – 1993 – autor
 • Kozmetické štúdio – Svetlana Ivanová – 1993 – autor
 • Rodinný dom – Jaroslav Petran – 1993
 • Potraviny INT – Daniel Grenčík – 1994 – autor R
 • Fasáda objektu Sociálnej poisťovne Ružomberok – 1994 – autor R
 • Bešeňová – Grenstave – Balnea – správny objekt – 1994
 • Bešeňová – Športovo-rekreačný areál – urbanistická štúdia (UŠ) – 1995 – autor
 • Bešeňová – Športovo-rekreačný areál – zadanie stavby (ZS) – 1995 – autor
 • Obchod – Potraviny František Mráz – 1995 – autor R
 • Tržnica Ružomberok – štúdia – 1995 – autor R
 • Supermarket RUDEA Ružomberok – 1995 – autor R
 • Bešeňová – územný plán obce – koncept – 1996 – autor
 • Potraviny RUDEA Ružomberok – Klačno – 1996 – autor
 • Rodinný dom p. Husarčík – Černová – 1996 – autor
 • Rodinný dom p. Šípoš – Ružomberok – 1996 – autor R
 • Tržnica Ružomberok – projekt – 1996 – autor
 • Rodinný dom Ivan Neumann – Mošovce – 1997 – autor R
 • Rodinný dom Vlado Ivan – Ružomberok – 1997 – autor R
 • Rodinný dom – prestavba – Milan Mišura – Ružomberok – 1997 – autor
 • Tehelňa Ružomberok – správny objekt – prestavba – 1997 – autor R
 • Rodinný dom – rod. Maceková – 1997 – autor R
 • RUDEA Ružomberok – schémy potravinových predajní – 1997
 • Predajňa domácich potrieb – Majko Ružomberok – 1998 – autor R
 • Bešeňová – územný plán – návrh – 1998 – autor
 • RUDEA Ružomberok – parkovisko za Jednotou – Ružomberok – urbanisticko-architektonická štúdia – 1998
 • Polyfunkčný dom – Pavol Stano – Ružomberok – 1998 R
 • Polyfunkčný dom – Jozef Bubica – Ružomberok – 1998
 • Areál pre ustajnenie koní - Donovaly – štúdia – 1999 – spoluautor
 • Úpravy okolia hotela Športhotel Donovaly plus jazierko – ZS – 1999 – spoluautor R
 • Bufet Donovaly – AŠ – spoluautor – 1999
 • Synagóga Ružomberok – AŠ – 1999 – spoluautor
 • Rodinný dom Nemec – prestavba – 1999 – spoluautor
 • S. Petrosian – polyfunkčný dom – zadanie stavby (ZS) - 2000 – autor
 • Synagóga Ružomberok – projekt pre stavebné povolenie (SP) – 2000
 • Synagóga Ružomberok – návrh interiérov – 2000
 • ÚPN Bešeňová – aktualizácia – 2000
 • MUDr. Záhora – rekreačná chata – ZS – 2000 - autor
 • Rodinný dom JUDr. Mišura – AŠ – 2000
 • Centrálne parkovisko Donovaly – urbanistická štúdia (ÚŠ) – 2000
 • Zimná záhrada Športhotel Donovaly – realizačný projekt (RP) – 2000 – spoluautor R
 • Detské ihrisko Športhotel Donovaly –RP – 2000 – spoluautor R
 • Úprava rekreačného objektu p. Varsányi – RP – 2000 – spoluautor R
 • Školská telocvičňa Rabča – SP – 2000 – autor R
 • Hypernova Ružomberok – SP– 2001 – spoluautor
 • Hypernova Ružomberok – RP– 2001 – spoluautor R
 • Grenstave – správna budova plus obchod – AŠ – 2001 – autor
 • Polyfunkčný dom Donovaly – ZS – 2001 – spoluautor
 • Bešeňová – aktualizácia ÚPD – 2001
 • Plnička minerálnej vody Korytnica – SP – 2001 – spoluautor R
 • Polyfunkčný dom Š. Betušiak – SP – 2002 – spoluautor R
 • Námestie Slobody Ružomberok – AŠ – 2002 – spoluautor
 • Kaštieľ sv. Žofie – prestavba – AŠ – 2002 - spoluautor
 • Športhotel Donovaly – bazén – AŠ – 2002
 • Bešeňová – pešia zóna – AŠ – 2002 R
 • Rodinný dom – Ing. Roman Roučka – Púchov – SP – 2002 R
 • Benetton – prestavba výrobných a administratívnych priestorov - 2002 R
 • Penzión Šebesta – Bešeňová – AŠ – 2002 – spoluautor
 • Športhotel Donovaly – úpravy fasád – 2003 R
 • Športhotel Donovaly – bazén – SP – 2003 R
 • Športhotel Donovaly – reštaurácia – SP – 2003 R
 • Športhotel – apartmány – 2003 R
 • Philip Morris – prestavba administratívnych priestorov – 2003 R
 • Donovaly – country reštaurácia SP – 2003
 • Donovaly – polyfunkčný dom – AŠ – 2003
 • Donovaly – centrálne parkovisko Alej víťazov – UŠ – 2003
 • Korytnica – UŠ – 2004 – spoluautor
 • Reštaurácia Donovaly – AŠ – 2004 – spoluautor
 • Rodinný dom MUDr. I. Droppa – ZS – 2004 R
 • Rodinný dom Ing. M. Spišák – 2004 – spoluautor R
 • Thermal Park Bešeňová – UŠ – 2004
 • Thermal Park Bešeňová – ZS – 2004
 • Thermal Park Bešeňová – 2. etapa – RP – 2005 R
 • Apartmánové domy Jasná – AŠ – 2005
 • Penzión Šebesta Bešeňová – SP – 2005
 • Aktualizácia ÚP Bešeňová – 2005
 • Penzión Giga Bešeňová – RP – 2005 R
 • Greenhouse Waterworld Gino – AŠ – 2005
 • Prestavba polyfunkčného domu Nubium – SP – 2006 R
 • Apartmánové domy Krahule – AŠ – 2006 – spoluautor
 • Polyfunkčný dom Ružomberok – SP – 2006 – spoluautor R
 • Apartmánové domy Hrabovo – SP – 2006 – spoluautor
 • Apartmánové domy Fatrapark – SP – 2006
 • Centrum Ružomberok – prestavba – 2006
 • Radová zástavba Ružomberok – AŠ – 2006
 • Apartmánové domy Veľká Lomnica – ZS – 2006
 • Apartmánový dom Donovaly – SP – 2006 R
 • Prestavba rodinného domu Štiavnička – 2006 R
 • Apartmánové domy Hrabovo – RP – 2007 R
 • Apartmánové domy Fatrapark – RP – 2007 R
 • Apartmánové domy Veľká Lomnica – SP – 2007
 • Apartmánové domy Veľká Lomnica – RP – 2007 R
 • Polyfunkčný dom Ing. Stano – AŠ - 2007
 • Kaštieľ Orlové – zameranie existujúceho stavu – 2007
 • Kaštieľ Orlové – AŠ – 2007
 • Farma Bešeňová – AŠ – 2007 – spoluautor
 • Agroturistické centrum Gio Bešeňová – AŠ – 2007
 • Vnútorné komunikácie, podzemná garáž Bešeňová – AŠ – 2007
 • Delfinárium Bešeňová - AŠ – 2007
 • Motel - Camp Ivachnová – AŠ – 2007
 • Aquagolf Veľká Lomnica – ZS – 2007
 • Prestavba polyfunkčného domu Likavka – SP - 2007
 • Hrabovská dolina – inžinierske siete, úpravy – ZS – 2008
 • Hrabovská dolina – inžinierske siete, úpravy – SP – 2008
 • Nábrežie Revúca – ZS – 2008
 • Polyfunkčný dom Ing. Stano – SP - 2008
 • Farma Bešeňová – SP – 2008
 • Farma Bešeňová – RP – 2008
 • Agroturistické centrum Gio Bešeňová – SP – 2008
 • Agroturistické centrum Gio Bešeňová – RP – 2008
 • Motel - Camp Ivachnová – SP - 2008
 • 2 penzióny plus ubytovňa Bešeňová – ZS – 2008
 • Kolonáda plus veža Bešeňová - AŠ – 2008
 • Prestavba hotela Termal – ZS – 2008
 • Vnútorné komunikácie, podzemná garáž Bešeňová – SP – 2008
 • Vnútorné komunikácie, podzemná garáž Bešeňová – RP – 2008
 • Delfinárium Bešeňová - SP – 2008
 • Junglepark Bešeňová – ZS – 2008
 • Obytný súbor Jarovce – UŠ – 2008 – spoluautor
 • Aquagolf Veľká Lomnica – SP – 2008
 • Aquagolf Veľká Lomnica – RP – 2008
 • Prestavba objektu Liptovská Teplá – SP – 2008
 • Nadstavba šatní pri hlavnom vstupe Bešeňová – SP – 2008
 • Prestavba rodinného domu, Baničné – 2008 - autor R
 • Polyfunkčný dom Revúca – AŠ – 2008 – spoluautor
 • Prestavba autobusovej a železničnej stanice – AŠ – 2008 - spoluautor
 • areál SAD Ružomberok - revitalizácia - 2009 - spoluautor
 • METALCRAFT - prestavba priemyslenej haly - RP - 2009
 • Objekt priemyselnej haly - bývalá LIPTONA - prestavba - 2009
 • územný plán zóny - športovo-rekreačný areál - Liptovská Štiavnica - 2009
 • prestavba objektu Liptovská Teplá - 2009
 • Rekonštrukcia MŠ Za dráhou - 2010
 • Nárožný polyfunkčný dom R.A.F. Ružomberok - 2010
 • Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba objektu - stánok rýchleho občerstvenia Tatranská cesta 2010
 • Prístavba a nadstavba predajne medu - 2010
 • podzemné a pozemné parkovisko vo vnútrobloku medzi ulicami Medveckého a Mostová v Ružomberku - 2010

 

 

© 2008 FISCHER & PARTNERS       designed by TOMZAC DESIGN